Chuyên bán các sản phẩm về sen Huế và hàng lưu niệm trước mặt hồ Tịnh Tâm.